Open Books

Przewodnicząca

Beata Lewicka-Johansson

 

Za-ca przewodniczącej

Urszula Cendrowska

 

Sekretarz

Magdalena Dyrcz

 

Skarbnik

Ewa Rybacka