top of page
Wizja i cele związku: Lista

CELE ZWIĄZKU

INTEGRACJA NAUCZYCIELSKIEGO ŚRODOWISKA POLONIJNEGO

POPULARYZCJA I WSPOMAGANIE OŚWIATY POLONIJNEJ W SZWECJI

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH CZŁONKÓW ZWIĄZKU

REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW ZWIĄZKU WOBEC WŁADZ I INSTYTUCJI POLSKICH, SZWEDZKICH I MIĘDZYNARODOWY

WIZJA

WSPÓŁPRACA Z POLSKIMI, SZWEDZKIMI I MIĘDZYNARODOWYMI ŚRODOWISKAMI ORAZ ORGANIZACJAMI NAUCZYCIELSKIMI

WSPIERANIE UCZESTNICTWA SWOICH CZŁONKÓW W PRZEDSIĘWZIĘCIACH ZGODNYCH Z CELAMI STATUTOWYMI ZWIĄZKU

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA, KONFERENCYJNA I SAMOKSZTAŁCENIOWA

Wizja i cele związku: Lista
bottom of page