top of page

Odeszła Maria Małaśnicka - Miedzianogóra


Z przykrościią informujemyo śmierci dr Marii Małaśnickiej - Miedzianagóry.

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych. Nauczycielka dyplomowana. Od 2002 r. uczyła języka polskiego w Danii. Przewodnicząca Rady Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej, członek Rady Oświaty Polonijnej przy ministrze edukacji narodowej. Wcześniej adiunkt Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Lublinie oraz kierownik Studium Metodyki Języka Polskiego dla Nauczycieli Polonijnych UMCS. Nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Warce. Autorka wielu specjalistycznych artykułów z zakresu dydaktyki języka polskiego, oświaty polonijnej, kulturoznawstwa oraz historii polskiej emigracji w Danii.


Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

33 wyświetlenia

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page