Informacje Ogłoszenia

Nowy Zarząd

23 października 2021 roku został wybrany nowy zarządu Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji w następującym składzie:

Przewodnicząca: Beata Lewicka- Johansson
Zastępczyni przewodniczącej: Urszula Cendrowska
Sekretarz: Magda Dyrcz
Skarbnik: Ewa Rybacka

Członkowie ustępującego Zarządu gratulują i życzą powodzenia w pełnieniu nowych obowiązków!

 

Serdecznie pozdrawiamy

Walne Zebranie

Cały Zarząd Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji w składzie: Barbara Gjärdman (przewodnicząca), Małgorzata Karpińska (wiceprzewodnicząca), Beata Skorupska (sekretarz) oraz Edyta Walerowicz (skarbnik) składa rezygnację ze sprawowanych funkcji. Z tego powodu ogłaszamy nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się na platformie Meet 23 października o godzinie 17:00.

 

Serdecznie pozdrawiamy
Zarząd ZNP

Podziękowania za przybycie oraz aktywny udział w szkoleniu

Dziękujemy uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział we wczorajszym szkoleniu dotyczącym Zespołu Aspergera oraz Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania ®.

Dziękujemy dr hab. Marcie Korendo prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za przygotowanie merytorycznej części szkolenia. Przedstawione zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników oraz z pewnością okażą się przydatne w pracy nauczyciela.

Podziękowania kierujemy również w stronę Instytutu Slawistyki i Polonistyki Uniwersytetu w Sztokholmie za możliwość zorganizowania tego wydarzenia w murach Uniwersytetu.

Szkolenie nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego ze strony Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie za co również serdecznie dziękujemy.

 

Do pobrania:

dr hab. prof. UP Marta Korendo - Zespół Aspergera – charakterystyka zaburzenia oraz podstawy diagnozy i terapii

 

#SymultanicznoSekwencyjnaNaukaCzytania®
#InstytutSlawistykiiPolonistykiUniwersytetuwSztokholmie
#AmbasadaRPwSztokholmie
#ZwiązekNauczycieliPolskichwSzwecji

 

 

Serdecznie pozdrawiamy
Zarząd ZNP
www.polskalarare.se

Walne Zebranie Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji

7 listopada 2020 podczas Walnego Zebrania Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji został wybrany nowy zarząd w następującym składzie:

przewodniczący - Barbara Gjärdman
zastępca przewodniczącego - Margareta Karpiński
skarbnik - Edyta Walerowicz
sekretarz - Beata Skorupska

Annie Lachowicz, której kadencja na stanowisku zastępcy przewodniczącego dobiegła końca, serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i wkład w działalność Związku!

 

Serdecznie pozdrawiamy
Zarząd ZNP

Wakacje 2020

Współpraca

 

  • Polska Institutet Stokholm   Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

  • Stowarzyszenie

  • Wydział Konsularny Ambasady Polskiej w Sztokholmie

 

Kontakt

Adres do korespondencji:

Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji
c/o Barbara Gjärdman
Alängsvägen 1
123 52 Farsta Szwecja

Formularz kontakowy