Co zrobić aby zostać członkiem Związku Nauczcieli Polskich w Szwecji

1. Napisać krótki e-mail do Zarządu (formularz kontaktowy) przedstawiając siebie i podając dane (adres e-mail, numer tel. komórkowego).
Członkiem Związku może być nauczyciel polskojęzyczny, deklarujący poparcie dla realizacji zadań statutowych Związku. W innych przypadkach decyzję o członkostwie podejmuje Zarząd Związku. Emerytowany nauczyciel polskojęzyczny ma prawo do wstępowania oraz prawo do pozostania członkiem Związku.


2. Opłacić składkę roczną.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązuje składka członkowska w wysokości 150 sek rocznie.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje składka członkowska w wysokości 200 sek rocznie.
Emerytowani nauczyciele polskojęzyczni są zwolnieni z obowiązku opłacenia składki członkowskiej; opłacenie składki członkowskiej przez członka emeryta jest dobrowolne.

 

Wpłaty należy dokonać na konto Zwiazku Nauczycieli Polskich w Szwecji:
Polska Lärarnas Föreningen
bank: Nordea
konto: 575854-5
Plus giro 57 58 54-5

W tytule przelewu prosimy napisać składka oraz podać imię i nazwisko osoby opłacającej składkę.


Skontaktuj się z nami:

Adres do korespondencji:
Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji
c/o Barbara Gjärdman
Alängsvägen 1
123 52 Farsta
Szwecja

Współpraca

 

  • Polska Institutet Stokholm   Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

  • Stowarzyszenie

  • Wydział Konsularny Ambasady Polskiej w Sztokholmie

 

Kontakt

Adres do korespondencji:

Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji
c/o Beata Lewicka Johansson
Konvaljevägen 1 
312 31 Laholm 
Szwecja

Formularz kontakowy