Nasze związki

Dwujęzyczne dziecko

Logopeda - kontakt

Barbara Teodorczuk

filolog języka polskiego, logopeda i surdologopeda dyplomowany, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj więcej...

 

integracja nauczycielskiego srodowiska polonijnego

 

 

popularyzcja i wspomaganie oswiaty polonijnej w Szwecji

 

 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych czlonków Zwiazku

 

 

reprezentowanie interesów czlonków Zwiazku wobec wladz i instytucji polskich, szwedzkich i miedzynarodowy

 

 

współpraca z polskimi, szwedzkimi i międzynarodowymi środowiskami oraz organizacjami nauczycielskimi

 

 

 


wspieranie uczestnictwa swoich członków w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Związku

 

 

działalność informacyjna, konferencyjna i samokształceniowa

Polecamy


Filmy, spektakle, koncerty
OGLĄDAJ I SŁUCHAJ
----------

 
Logopedia dzieci dwujęzycznych
----------

 

Najnowsze wiadomości

Zmarł Profesor Roman Laskowski

Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że w dniu 21 czerwca 2014 roku zmarł

Profesor Roman Laskowski

językoznawca,
  członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności,
członek Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Göteborgu,
członek honorowy Czeskiego Towarzystwa Językoznawczego,
profesor w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk,
emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Göteborgu,
współtwórca teoretycznych podstaw współczesnego językoznawstwa polskiego,
uczony o dorobku naukowym znanym i cenionym w kraju i poza jego granicami,
współorganizator NSZZ „Solidarność” w PAN oraz tajnych struktur regionu Małopolska i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej,
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na rzecz krzewienia języka polskiego i kultury narodowej wśród Polonii w Szwecji, do końca życia zaangażowany w sprawy nauczania języka ojczystego dzieci polskiej emigracji.

 

 

Biografia Profesora:

Profesor Roman Laskowski (1936−2014)
Profesor Roman Laskowski, ur. 17 lutego 1936 r. w Komarnie pod Lwowem, w kwietniu 1940 r. wywieziony wraz z rodziną do Kazachstanu, wrócił do Polski w 1946 r. Od ukończenia studiów był zawodowo związany z językoznawczymi placówkami PAN w Krakowie. W Instytucie Języka Polskiego PAN pracował od chwili jego powstania w 1973 r. do śmierci, przez wiele lat pracę tę łącząc z nauczaniem w różnych uniwersytetach i szkołach wyższych. Był profesorem języków słowiańskich Uniwersytetu w Göteborgu (1985-2000), profesorem slawistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001−2008) i profesorem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2008−2012). Był też członkiem Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Göteborgu, członkiem honorowym Czeskiego Towarzystwa Językoznawczego, członkiem Międzynarodowej Komisji Gramatyki Języków Słowiańskich  oraz wielu innych towarzystw naukowych w kraju i poza jego granicami. Stał się założycielem, a do 7 zeszytu  także redaktorem naczelnym (od z. 5 we współpracy z Elżbietą Tabakowską) rocznika ”Studies in Polish Linguistics”, prócz tego przez wiele lat był redaktorem naczelnym „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Wielokrotnie zapraszano go na wykłady zagraniczne, w tym do Kanady i większości krajów europejskich. Jako językoznawca był współtwórcą akademickiej gramatyki współczesnego języka polskiego, autorem ponad 150 publikacji (w tym kilkunastu książkowych) oraz ważnych prac teoretycznych z zakresu fonologii, morfonologii, fleksji i słowotwórstwa języka polskiego, twórcą podstaw metodologicznych polskiego i słowiańskiego językoznawstwa, wydawcą tekstów staropolskich, autorem Polnische Grammatik, która stanowi dotąd podstawowy podręcznik gramatyki polskiej na wielu zachodnioeuropejskich uniwersytetach, badaczem dwujęzyczności dzieci. Pozostanie uczonym o dorobku naukowym znanym i cenionym w kraju i poza jego granicami.
Drugą, nie mniej ważną stroną działalności profesora Laskowskiego, było aktywne uczestnictwo w życiu politycznym Polski. Od momentu powstania NSZZ „Solidarność” zaangażował się w tworzenie jej podstaw organizacyjnych w Polskiej Akademii Nauk. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej przy Oddziale PAN w Krakowie oraz wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej NSSZ „Solidarność” w PAN, odpowiedzialnym m.in. za przygotowanie projektu reformy PAN. Po ogłoszeniu stanu wojennego został jednym z organizatorów podziemnej „Solidarności” w Regionie Małopolska, a także współorganizatorem podziemnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” (jako doradca kolejnych tajnych przewodniczących Regionu Małopolska oraz jeden z łączników Regionu z TKK). Z ramienia TKK podjął się zorganizowania Rady Programowej TKK, w której pracach brał udział do wyjazdu do Szwecji. Po przyjeździe do Göteborga z upoważnienia krajowego kierownictwa NSZZ „Solidarności” podjął współpracę z Biurem „Solidarności” w Brukseli.
Za swoją długoletnią działalność na rzecz szwedzkiej Polonii został odznaczony w 1995 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wspieranie środowisk polonijnych oraz wprowadzanie programu nauczania języka ojczystego i kultury polskiej dzieci polskiej emigracji pozostało najważniejszym jego celem aż do śmierci.
Zmarł 21 czerwca 2014 r.
12 lipca 2014 spocznie w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

Polska Lärara na facebook

Najbliższe wydarzenia

Niezbędne materiały

Nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji mają dostęp do materiałów po wcześniejszym zalogowaniu się. Więcej informacji można uzyskać pisząc do nas - kontakt

Odwiedzający stronę

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.

Współpraca

 

  • Polska Institutet Stokholm   Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

  • Stowarzyszenie

  • Wydział Konsularny Ambasady Polskiej w Sztokholmie

 

Kontakt

Adres do korespondencji:

Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji
c/o Barbara Gjärdman
Alängsvägen 1
123 52 Farsta Szwecja

Formularz kontakowy